Баланын эненин курсагында жаралуусунун 3 баскычы: (НАМ)

Баланын эненин курсагында жаралуусунун 3 баскычы: (НАМ)

Опубликовано: 12.04.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - НУТФА (бел суу)

2 - АЛЯКО (уюган кан)

3 - МУТГА (бир тиштем эт)
Ыйык Курандын "Муминун" сурөсүнүн 12-13-14 аяттарында «Биз инсанды тандалма чоподон жаратык. Андан соң аны тамчы турундө бекем оорунга жайгаштырдык. Андан соң тамчыдан уюган кан жараттык, уюган кандан бир үзүм (бир чайнам) этти (жасап), бир үзүм эттен сөөк жасадык да, сөөктү эт менен каптадык. Андан соң Биз аны башка бир жаратылышка өстүрдүк. Жаратуучулардын эң мыктысы Аллах Улук болду!”

Пайгамбарыбыз (с.а.в) окууганды да, жазганды да билген эмес. Бул дагы бир далил Аллахтын Барлыгына жана Бирлигине. 20- кылымда технологиянын өнүгүшү менен гана окуумуштуулар изилдеп табышкан. А бирок мусулмандарга 7 кылымда эле Аллах Таала тарабынан билдирилген.

Ыйык Куран китеби түшкөнүнө 14 кылым өттү, а бирок ичиндеги укмуштуу ачылыштар күндөн күндөн ачылууда жана тан калтырууда. Демек бул инсандын сөзү эмес экендигине дагы бир далил.Комментарии