АЗИРЕТИ ХАДИЧА (Аллах ага ыраазы болсун)

АЗИРЕТИ ХАДИЧА (Аллах ага ыраазы болсун)

Опубликовано: 02.02.18

Азирети Хадича б.з. 556-жылы Меккеде туулуп, 620-жылы кайтыш болгон. Ислам доорунан мурун чынчылдыгы жана абийирдүү, ар намыстуулугу менен "Тахира" (намыстуу, таза), Азирети Мухаммеддин (саллаллаху алейхи васаллам) биринчи жары болгондугу үчүн "Кубра" (мартабалуу) деген лакап менен аталып калган. Өзүн ишке жана балдарына арнап, ишенген адамдары менен биргеликте иш алпарган. Соода ишиндеги кызматташтыкта Азирети Пайгамбарыбыздын (саллаллаху алейхи васаллам) тактыгы жана чынчылдыгы ага жаккандыктан, Аллахтын буйругу менен экөө баш кошушкан. Бул үлгүлүү үй-бүлөдөн Касым, Зейнеп, Рукиййа, Умму Гүльсүн , Фатима жана Абдуллах аттуу алты перзент жарык дүйнөгө келген. 

Азирети Хадича, Пайгамбарыбыз Азирети Мухаммеддин (саллаллаху алейхи васаллам) жүрөгүндө өзгөчө бир орунга ээ болгон. Анын эн кыйын күндөрүндө жанында болгон жана ага эң биринчи ишенген адам болгон. Өзүнүн бардык мал-мүлкүн, байлыгын күйөөсүнүн иши, максаты жана кедей туугандары үчүн сарптоодон аянбаган. Кылган бардык мындай жакшы иштеринин натыйжасы катары бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Пайгамбарыбыз Азирети Мухаммед Азирети Хадича каза болгонго чейин башка аялга уйлөнгөн эмес.

Азирети Хадичанын арап болгон да, болбогон да мусулмандардын бардыгы жакшы көрөт. Ал гана эмес кыздарына Хадича деген ат коюп аны менен абдан сыймыктанат. Комментарии

жакшы экен

Изи