КӨП ОКУУНУ АДАТКА АЙЛАНДЫРУУ

КӨП ОКУУНУ АДАТКА АЙЛАНДЫРУУ

Опубликовано: 12.02.18

Окуу - адам үчүн абдан пайдалуу кенч. Өнүгүүдөн артта калган коомдордун баткак сымал артка тартка көйгөйлөрүнүн көбунун тупкурундо китеп окуу жетишсиздигинен келип чыккан билимсиздик тураары аныкталган. 
Китеп окуу адамдын сөз байлыгын өстүрөт жана таасирдүү суйлөө жөндөмун кучөтөт. Ой жугуртуунун өөрушун кеңейтип, адамдын маданий калыптануусунун өбөлгөсу болот. Китеп окуу менен ички дүйнөсүн байыткан адамдар чөйрөдөгү болуп жаткан ар кандай окуяларга, өзгөрүүлөргө туура баа берип, туруктуулукту сактай алышат. Китеп окууну адатка айландырууга үй-булө чоң салымын кошот. Баланын өспурүм курагында аны кызыктыра турган китептерди алып окуп берүү, керек болсо атайын убакыт белгилеп алып бардык уй-булө мучөлөру менен биргеликте китеп окуу эң жакшы жыйынтык берет.
Динибиз окууга, билимге абдан маани берет. Аллах Тааланын эн алгачкы буйругу "Оку" деген кереметтуу сөз болгонун баарыбыз билсек керек. Ошондой эле эле "..Билгендер менен билбегендер тең боло алабы?" (Зумар сурөсу, 9-аят) деген аят китеп окууну жана билимдин канчалык маанилуу экенин таасын көргөзуп турат.
#МутакалимКомментарии