СОЦИАЛДЫК БИРИМДИКТИ ЧЫҢДОО

СОЦИАЛДЫК БИРИМДИКТИ ЧЫҢДОО

Социалдык биримдикти чыңдоодо айымдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү долбоорунун алкагында Мутакалим коомунда 15 айым тигүү жана бычуу курсунан өтүштү. Долбоордун негизги максаты — айымдардын финансылык укуктарын жогорулатуу жана айымдарга бул багыт боюнча көмөк көрсөтүү болуп саналат. Ошентип, курска тандалып алынган айымдар курсту