Каракол шаарында вакцинация боюнча тушунук беруу үчүн имамдарга жана дин лидерлерине тренинг болду. Тренингге келгендер, абдан кызыгуу менен, активдүү катышышты. Тренингдин аягында пайдалуу көп маалымат алгандарын айтып ыраазы болушту.

Вакцина боюнча.

Добавить комментарий